(Wan-) Orde in het groentebed

Kweekt men zijn groente in gemengde teelt, zo zien de bedden er zelden erg netjes uit. Maar de opzettelijke chaos in de moestuin overtuigt iedereen, die het eerder duurzaam heeft geprobeerd, omdat de oogst gewoon beter is.

De reden hiervoor is de oude kennis, welke planten "vrienden" zijn en welke elkaar helemaal niet mogen. Heel vaak zijn er heel zinnige en eenvoudige verklaringen voor deze verschijnselen, zoals kan worden uitgelegd aan de hand van het voorbeeld van de '3 zussen': Zelfs de Maya's wisten dat het logisch was om maïs, pompoen en bonen samen in één bed te verbouwen. De maïs heeft veel water en voedingsstoffen nodig, net als de pompoen. De maïs groeit rechtop en de pompoen spreidt zich uit over de grond. Ze zitten elkaar dus niet in de weg met hun ruimtebehoeften. De pompoen geeft met zijn grote bladeren schaduw op de grond en beschermd hem daardoor tegen verdamping. De boon daarentegen verrijkt de grond met stikstof en voorziet zo de pompoen en maïs van belangrijke voedingsstoffen. Tegelijkertijd gebruikt zij de maïs als klimrek en groeit zij erop omhoog. Samen groeien is dus een win-winsituatie voor alle drie de plantensoorten.

De zaad sets voor gemengde culturen bevatten verstandige combinaties van goede gemengde cultuurpartners in een bed. De opgenomen plantenvariëteiten bevoordelen elkaar omdat ze elkaar ondersteunen of omdat ze een zinvolle vruchtwisseling vormen gedurende een jaar. De sets zijn daarom een goed hulpmiddel bij het plannen van de moestuin in gemengde teelt en vruchtwisseling.Artikel 1 - 6 van 6