Inheemse wilde vaste planten

Onder het begrip wilde vaste planten bedoelt men alle bloeiende kruidachtige planten, die bij ons in Duitsland en - breder gezien - in Midden-Europa wild voorkomen in de vrije natuur. Vele van deze soorten kent men ook van verdere teelten voor de tuin, echter de wilde vormen zijn meestal robuuster en origineler in hun uiterlijk. Bovendien zijn de inheemse wilde vaste planten meestal zeer belangrijk voor de dierenwereld en zijn niet zelden geschikt als bijen-, hommels- en vlinder planten.

Waarom dus niet ook een keer naar de oorspronkelijke wilde vormen voor het tuinbed grijpen? Dat houdt de biodiversiteit in stand, want vele van deze planten zijn intussen met uitsterven bedreigd en waard om te beschermen.